Entreprenørfirmaet Kristian Hansen ApS
                                                                    Toftegårdsvej 1, 9620 Ålestrup
      

                

Entreprenørafdelingen  Kloakering    Landbrug / industri    Totalentreprise   Kontakt   Startside

____________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Referencer:_________

    Landbrug:

    KVÆGSTALDE

    SVINESTALDE

    SILOANLÆG

    KORNHAL 

    KYLLINGEHUS
 

    Industri:

    GEDSTED VARMEVÆRK

    ULBJERG VARMEVÆRK

    LM LAGERHOTEL

    GEDSTED MEJERI

    POMI

    THORUP MASKINHANDEL


 

    NATUROPRETNING/
    OPRENSNING AF SØ

 

   

     

 

KLOAKERING:

Entreprenørfirmaet Kristian Hansen ApS er autoriseret kloakmester.

Vi udfører alle former for kloakeringsarbejde samt nedsivningsanlæg.

Skal du have udført kloakseparering tilbyder vi at udføre opgaven.:

Vi udfører opgravning, kloakering og reetablering af grunden.
Efter udført kloakering indsendes tegning og færdigmelding til kommunen.

Skal der ved samme lejlighed lægges ny belægning i indkørsel el. lign., 
har vi naturligvis også mandskabet til dette!