Entreprenørfirmaet Kristian Hansen ApS
                                                                    Toftegårdsvej 1, 9620 Ålestrup
      

                

Entreprenørafdelingen  Kloakering    Landbrug / industri    Totalentreprise   Kontakt   Startside

____________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Referencer:_________

    Landbrug:

    KVÆGSTALDE

    SVINESTALDE

    SILOANLÆG

    KORNHAL 

    KYLLINGEHUS
 

    Industri:

    GEDSTED VARMEVÆRK

    ULBJERG VARMEVÆRK

    LM LAGERHOTEL

    GEDSTED MEJERI

    POMI

    THORUP MASKINHANDEL


 

    NATUROPRETNING/
    OPRENSNING AF SØ

 

   

     

 

 

KVÆGSTALDE:

bulletBlære (klik for billeder)
Løsdrift 280 malkekøer, sand i sengebåse, dobbelt 12 rk. malkesteld
 
bullet Gjerlev(klik for billeder)
Tilbygning til løsdrift - 217 sengebåse, 2 Lely malkerobotter, 
sand i sengebåse.
bulletFårup(klik for billeder)
Løsdriftsstald med 217 sengebåse + kælvningsafdeling, 3 Lely malkerobotter,
sand i sengebåse, skrabere under spalter

bulletMøldrup (klik for billeder)
Løsdriftsstald med 300 sengebåse, stor kælvnings/aflastningsafdeling,
3 Lely malkerobotter, automatisk fodring, fast gulv m. skrabere,
stor velfærdsafdeling, foderlade med opbevaring af råvarer,
ny kalvestald
bullet Skals (klik for billeder)
Løsdrift til 450 køer, 5 Lely malkerobotter, sand i sengebåse, 
Robotskrabere over spalter, Kørespalter m. skrabere under

bulletLæsten v. Randers ( klik for billeder)
Isoleret løsdriftsstald m. 280 sengebåse. 4 Lely malkerobotter,
Foderbord langs ydervægge, stor velfærdsafdeling

bulletKjellerup (klik for billeder)
Løsdriftsstald m. sengebåse til 200 køer, dybstrøelsesareal for 
kælvekvier og opstartskøer, De Laval malkerobotter

bulletNibe (klik for billeder)
Løsdriftsstald til 564 køer, Westfalia malkekarrusel til 60 køer,
gummi på spalter v. foderbord, sengebåse m. madrasser,
rundskyl på gylle i stald, stor velfærdsafdeling

bulletSkive (klik for billeder/tegning)
Løsdriftsstald med 278 sengebåse, sengebåse m. madrasser,
rundskyl på gylle i stald, 4 Lely robotter

 

horizontal rule